Uluslararası Hastalar için: Özel Tercüme Servisleri

New York'a gelmeden önce tercüme servisi talep ederseniz aşağıdaki tercümanlar size yardımcı olacaklardır. Görevi kabul etmeden bir fiyat tahmini için sizden dokümanlarınızı faks veya e-posta yoluyla göndermenizi istiyorlar. Tercümeler genellikle 24 saat içinde tamamlanır.

Dil Laboratuarı
Telefon: 212-697-2020
Faks: 212-697-2891
www.thelanguagelab.com
E-posta: ilaria.migliardi@thelanguagelab.com
nicole.cee@thelanguagelab.com
maria.dagostino@thelanguagelab.com

CP Language Institute, Inc.
CP Media Communications
1790 Broadway, Suite 801
New York, NY 10019
Telefon: 212-246-2054
Faks: 212-247-2258
www.cpli.com
E-posta: info@cpli.com

Memorial Sloan-Kettering, bu hizmetlerin sağlayıcılarının eylemleri ile doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ilgili olan kayıp ya da harcamalar konusunda mesuliyet ve sorumluluk kabul etmemektedir. Memorial Sloan-Kettering, anılan hizmetlerin tedarikçilerinden herhangi birinin sahibi değildir, yönetiminde yer almamaktadır, bu tedarikçileri kontrol etmemektedir, desteklememektedir veya kuruluşlarını işletmemektedir.